Kursused Paides ja Türil

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: VJ/TK

08.03.2019 - L6Sissejuhatus. Toimumisaeg
Kulno Klein
08.03.2019 - L6Autovedude korraldus(logistika)8h + 1hToimumisaeg
8:00 - 09:30
09:40 - 11:10
11:15 - 12:45
12:50 - 14:20
14:30 - 15:15
Kulno Klein
09.03.2019 - L6LO ja säästlik sõiduviis. Sõiduki tundmine
7h + 1hToimumisaeg
08:00 - 09:30
09.40 - 11:10
11:15 - 12:45
12:50 - 13:35
13:40 - 14:25
Kulno Klein
10.03.2019 - L6Sõiduki tundmine ja käsitlemine. Rasked teeolud.
3h + 4h Toimumisaeg
08:15 - 09:45
09:50 - 11:20
11:15 - 12:45
12:50 - 14:20
Jaan Ollino
11.03.2019 - P4Töökeskkond ja suhtlemispsühholoogia. Autojuhi õigused.4h + 1h + 2hToimumisaeg
08:00 - 09:30
09:40 - 11:10
12:00 - 12:45
13:00 - 14:30
Kulno Klein
16.03.2019 - L6Autojuhi õigused, kohustus ja vastutus.
4h08:00 - 09:30
09:40 - 11:10

Jaan Oliino

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: BJ/TK

15.02.2019 - L6.

16.02.2019 - L6
Autovedude korraldus.
Sõiduki tundmine.

9h

9h
Toimumisaeg
08:15 - 16:05
08.15 - 16:05
17.02.2019 - P4

18.02.2019 - T10
Autovedude korraldus.
Sõiduki tundmine.
9h

9h
Toimumisaeg
08:15 - 16:05
08:15 - 16:05
19.02.2019 - P4

20.02.2109 - P4
Autojuhi õigused.

Autovedude koraldus.
9h

9h
Toimumisaeg
08:15 - 16:05
08:15 - 16:05
22.02.2019 - P4

25.02.2019 - P4
Säästlik juhtimine.

Autojuhi õigused.
Sõidupraktika.
9h
8h

9h
Toimumiaeg
08:15 - 16:05
08:15 - 16:05
26.02.2019 - P4

01.03.2019 - P4
Metsamaterjali vedu.
Sõidupraktika.
Töökeskkond ja SP
5h
9h
9h
Toimumisaeg
08:15 - 12:25
08:00 - 17:00
08:15 - 16:05
Töökeskkond, teemakohase seadusandluse muudatused ja liiklusohutus
4.40hToimumisajad:
16:00 - 17:30
17.35 - 19.05
19.10 - 20:40
Liiklus- ja suhtlemis-
psühholoogia
8.45hToimumisaeg
8:15 - 9:45
10:00 - 11:30
12:00 - 13:00
15:00 - 17:00
Teadmiste kontroll:
töökeskkond, teemakohase seadusandluse muudatused ja liiklusohutus
45 minToimumisaeg
8:00 - 8:45

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: BJ/ AK

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: VJ/AK