Kursused Paides

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: VJ/TK

12.04.2024 - P131Sissejuhatus (10 õpilast)Paide Pärnu 131 ( 8 õp. )Toimumisaeg
Kulno Klein
12.04.2024 - P131Autovedude korraldus(logistika)6h + 1hToimumisaeg
17:00 - 18:30
18:30 - 20:00
20:00 - 21:30
Kulno Klein
13.04.2024 - P131LO ja säästlik sõiduviis. Sõiduki tundmine
7h + 1hToimumisaeg
08:00 - 09:30
09.40 - 11:10
11:15 - 12:45
12:50 - 13:35
13:40 - 14:25
Kulno Klein
14.04.2024 - P131Sõiduki tundmine ja käsitlemine. Rasked teeolud.
3h + 4h +2hToimumisaeg
08:15 - 09:45
09:50 - 11:20
11:15 - 12:45
12:50 - 14:20
Kulno Klein
15.04.2024 - P131Töökeskkond ja suhtlemispsühholoogia. Autojuhi õigused.4h + 1h + 2hToimumisaeg
08:00 - 09:30
09:40 - 11:10
12:00 - 12:45
13:00 - 14:30
Jaan Ollino
20.04.2024 - P131Autojuhi õigused, kohustus ja vastutus.
4h08:00 - 09:30
09:40 - 11:10

Jaan Ollino
Kulno Klein

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: BJ/TK

16.07.2021 - P 131

17.07.2021 - P 131
Autovedude korraldus.
Sõiduki tundmine.

9h

9h
Toimumisaeg
08:15 - 16:05
08.15 - 16:05
20.07.2021 - P 131

21.07.2021 - P 131
Autovedude korraldus.
Sõiduki tundmine.
9h

9h
Toimumisaeg
08:15 - 16:05
08:15 - 16:05
23.07.2021 - P 131

24.07.2021 - P 131
Autojuhi õigused.

Autovedude koraldus.
9h

9h
Toimumisaeg
08:15 - 16:05
08:15 - 16:05
29.07.2021 - P 131

30.07.2021 - P 131
Säästlik juhtimine.

Autojuhi õigused.
Sõidupraktika.
9h


9h
Toimumiaeg
08:15 - 16:05
08:15 - 16:05
02.08.2021 - P131

05.08.2021 - P131
Metsamaterjali vedu.
Sõidupraktika.
Töökeskkond ja SP
9h
9h
Toimumisaeg
8:15 - 16:00
8:15 - 16:00
06.08.2021 - P 131
07.08.2021 - P 131
Töökeskkond, teemakohase seadusandluse muudatused ja liiklusohutus
9h
9h
Toimumisaeg:
8:15 - 16:00
8:15 - 16:00
12.08.2021 - P131
13.08.2021 - P131
Liiklus- ja suhtlemis-
psühholoogia
9h
9h
Toimumisaeg
8:15 - 16:00
8:15 - 16:=0
16.08.2021 - L131
17.08.2021 - L131
26.08.2021 - P131
Töökeskkond, teemakohase seadusandluse muudatused ja liiklusohutus9h
9h
9h
Toimumisaeg
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: BJ/ AK

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: VJ/AK