Kursused Paides ja Türil

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: VJ/TK

29.03.2019 - L6Sissejuhatus. Toimumisaeg
Kulno Klein
29.03.2019 - L6Autovedude korraldus(logistika)8h + 1hToimumisaeg
8:00 - 09:30
09:40 - 11:10
11:15 - 12:45
12:50 - 14:20
14:30 - 15:15
Kulno Klein
30.03.2019 - L6LO ja säästlik sõiduviis. Sõiduki tundmine
7h + 1hToimumisaeg
08:00 - 09:30
09.40 - 11:10
11:15 - 12:45
12:50 - 13:35
13:40 - 14:25
Kulno Klein
31.03.2019 - L6Sõiduki tundmine ja käsitlemine. Rasked teeolud.
3h + 4h Toimumisaeg
08:15 - 09:45
09:50 - 11:20
11:15 - 12:45
12:50 - 14:20
Jaan Ollino
01.04.2019 - P4Töökeskkond ja suhtlemispsühholoogia. Autojuhi õigused.4h + 1h + 2hToimumisaeg
08:00 - 09:30
09:40 - 11:10
12:00 - 12:45
13:00 - 14:30
Kulno Klein
06.04.2019 - L6Autojuhi õigused, kohustus ja vastutus.
4h08:00 - 09:30
09:40 - 11:10

Jaan Oliino

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: BJ/TK

18.04.2019 - L6.

20.04.2019 - L6
Autovedude korraldus.
Sõiduki tundmine.

9h

9h
Toimumisaeg
08:15 - 16:05
08.15 - 16:05
21.04.2019 - L6

23.04.2019 - P4
Autovedude korraldus.
Sõiduki tundmine.
9h

9h
Toimumisaeg
08:15 - 16:05
08:15 - 16:05
24.04.2019 - L6

26.04.2109 - P4
Autojuhi õigused.

Autovedude koraldus.
9h

9h
Toimumisaeg
08:15 - 16:05
08:15 - 16:05
27.04.2019 - L6

28.04.2019 - P4
Säästlik juhtimine.

Autojuhi õigused.
Sõidupraktika.
9h


9h
Toimumiaeg
08:15 - 16:05
08:15 - 16:05
29.04.2019 - P131

30.04.2019 - P131
Metsamaterjali vedu.
Sõidupraktika.
Töökeskkond ja SP
9h
9h
Toimumisaeg
8:15 - 16:00
8:15 - 16:00
03.05.2019 - P4
04.05.2019 - P4
Töökeskkond, teemakohase seadusandluse muudatused ja liiklusohutus
9h
9h
Toimumisaeg:
8:15 - 16:00
8:15 - 16:00
05.05.2019 - P4
10.05.2019 - P4
Liiklus- ja suhtlemis-
psühholoogia
9h
9h
Toimumisaeg
8:15 - 16:00
8:15 - 16:=0
10.05.2019 - L6
11.05.2019 - L6
12.05.2019 - P4
Töökeskkond, teemakohase seadusandluse muudatused ja liiklusohutus9h
9h
9h
Toimumisaeg
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: BJ/ AK

Ametikoolituse õppetöö päevik Õppekava: VJ/AK