Kursused Paides

Meie sõiduõpetajad:

Kulno Klein

kõrgharidus – liiklusohutusspetsialist. A;B; BE; C; CE; D; DE;T kategooria teooria- ja sõiduõpetaja, pimeda – ning libedaõpetuse õpetaja kvalifikatsioon. Staaž alates 1987 aastast.

Jaan Ollino

kõrgharidus – põllumajanduse  mehhaniseerimine. A; B; BE; C; CE; D; DE; T teooria- ja sõiduõpetaja kvalifikatsioon. Staaž alates 1994 aastast.

Mait Grigorjev

A; B; BE; C; CE; D; DE; teooria- ja sõiduõpetaja kvalifikatsioon. Staaž alates 1996 aastast.

Riho Roosvee

kesk-eri haridus – maaparanduse mehhaniseerimine. A; B; BE; C; CE; D; DE; T teooria- ja sõiduõpetaja kvalifikatsioon. Staaž alates 1986 aastast.

Pakume kvaliteetset õppeprotsessi

  • Kliendikeskne koolitus.
  • Õpetame erinevate kategooriate mootorsõiduki juhte, viime talvekuudel läbi lõppastmekoolitust.
  • Pakume vastavalt mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni nõuetele ametikoolitust ja täiendkoolitust.